Gir barn og unge en
meningsfull og trygg
oppvekst

 

Barføtt er et tverrfaglig kompetansetilbud som tilbyr veiledning/oppfølging, undervisning og miljøterapeutisk arbeid med barn og unge.


Vi er en lærer, en barnevernpedagog og miljøarbeidere med bred kompetanse innen terapeutisk arbeid med hovedfokus på det som innen fagmiljøet omtales som resilience. Det betyr at vi tror at i utgangspunktet har ethvert menneske et positivt endringspotensiale.


Barføtt sine tjenester er et supplement til allerede eksisterende tilbud i kommuner; Barnevern, Skole og Pedagogisk Psykologisk tjeneste.


Som en del av vårt samarbeid med Barnevernet, kan vi kontaktes for oppfølging av fosterfamilier. Vi ser på det viktigste i dette arbeidet at vi handler ut fra brukernes premisser.

Vi tilrettelegger vårt arbeid med aksept og forståelse for at ikke alle er like. Vi ønsker at familiene skal få tilrettelagt oppfølging og veiledning innenfor fleksible rammer. 

 

 

 

 

           
 
Design Trysil Kontor og Data AS